ALMANACH
byl vydán k 50. výročí založení
tehdejší

Učňovské školy Místního hospodářství,
pozdějšího
Středního odborného učiliště a Dívčí odborné školy
a
Středního odborného učiliště obchodu, řemesel a služeb
1956 - 2006