Žamberské proměny - nová tvář města
Krátká doba učení nebo studia pravděpodobně neposkytla našim učňům a studentům dostatek času k hlubšímu poznání města Žamberka a jeho okolí. Většina z nich si však přesto uchovala v paměti jeho tehdejší podobu. Těm je adresována tato část almanachu, která jim má přiblížit měnící se tvář města.
Masarykovo náměstí s radnicí, nejstarší část města, zůstalo navzdory všem proměnám symbolem reprezentace města. I nadále plní svou společenskou funkci odrážející charakter jednotlivých etap běhu dějin města, země i státu.
I na něm však došlo k řadě pozoruhodných a nepřehlédnutelných změn.


Masarykovo náměstí s klasicistní radnicí č.p. 166 - r.1812


Rousův Kentaur s Nymfou

      
Novým správním centrem se kromě radnice stala i rekonstruovaná budova bývalé Okresní správy spojů v sousedství nově upravených Vojáčkových sadů a křižovatky ulice Nádražní s ulicí 28. října.


Jednou z nejvýraznějších změn na tváři města se stala stavba silničního průtahu vedená ze silnice č. 310 od Letohradu přes křižovatku u „Jericha“, napříč „Mazurovou loukou" podél ulice „U Polikliniky“, na kruhový objezd
u „Konzumu“ a přes bývalé „ČSAD“ na silnici I. třídy č. 11 u „Muzea“.

 
Přestavba ulice Za Kopečkem realizovaná v souvislosti s novou bytovou výstavbou rodinných domů v lokalitě za Albertinem si vyžádala nejen přestavbu stávající komunikace, ale i vybudování chodníků, kanalizačního potrubí, vpustí a osvětlení. Celá komunikace je lemována pohlednou a kvalitní opěrnou zdí.

 K  výrazným prostředkům zkrásnění tváře města a k zkvalitnění životního prostředí nesporně patří i revitalizace bytových domů postavených v okolí ulice U Polikliniky, kde byly opraveny  a regenerovány nejen vnitřní prostory, ale v zájmu rozšíření bytového fondu byly navíc realizovány jejich nástavby s novými byty a novým  zastřešením.


 Autokemp v Žamberku existuje již bezmála 40 let. Jeho současná podoba s 37 chatkami, 30 karavany a 40 stany v krásně upraveném prostředí je však dílem vytvořeným teprve během posledních 10 let.


V letech 1993-94 byla postavena nádherná stavba nového moderního aquacentra s plovárnou, třemi tobogány a řadou dalších zajímavých atrakcí.


A  ten z nás, pro něhož je naše koupaliště v Žamberku stále ještě málo, má vždycky ještě další možnost. Zajet si zaplavat na přehradu v Pastvinách
.