SOU obchodu, řemesel a služeb – moderní současnost

       31.3.1990 byl Ing. Karel Jedlička uvolněn z funkce ředitele. Na uvolněné místo nastoupil po úspěšném absolvování konkursního řízení 1.4.1990 jeho zástupce pro teoretické vyučování pan Mgr. Jiří Bělohlávek.
Prvním jeho úkolem byla dostavba rozestavěné budovy internátu jako nového domova mládeže SOU.


1992 – Dostavba DM


1993 – Vybavení DM


V následném patnáctiletém období byla realizována řada náročných stavebních akcí. Bylo to například rekonstrukce pláště budovy zámku novou fasádou včetně renovace portálů a částečné výměny střechy a asanace půdního prostoru. Dále zateplení budovy včetně opatření proti zatékání, úprava nádvoří, renovace podlah a rekonstrukce elektroinstalací


1995 – Fasáda - nádvoří


1998 – Fasáda - vnější

Významnou akcí byla přestavba uhelny na sídlišti na tělocvičnu, která byla slavnostně otevřena v měsíci říjnu roku 2002.


2002 – Tělocvična - vchod


2002 – Tělocvična – slavnostní otevření


Mgr. Jiří Bělohlávek, bývalý ředitel školy:
„Pokračování textu – budování školy v období přestavby a modernizace“.
Prozatím chybí text