Syn: "Nechci jít do školy! Nenávidím to tam. Učitelé mě nemají
rádi, děti mě šikanujou.."
Matka: "Ale to asi budeš muset, vždyť jsi v té škole ředitelem!"


Školní rok
plán práce školy a jeho plnění

Na všech školách je školní rok souborem pevně stanovených a časově přesně vymezených posloupností daných plánem výchovně vzdělávací práce. Rok co rok začíná přípravným týdnem, v kterém ředitel se svými kolegy z pedagogického sboru a ostatními spolupracovníky překontroluje připravenost školy k zahájení školního roku. A pak už to jede samo. Každý má svůj kalendář akcí, každý ví co má dělat a kde je jeho místo.
K pravidelně se opakujícím akcím patří slavnostní zahájení školního roku, teoretické a praktické vyučování podle rozvrhu, vzdělávání pedagogů a různé kursy, plnění programu modernizace, (informační a výpočetní technika, cizí jazyky, audio, video, kronika), mimoškolní výchova, zájmové kroužky, vycházky domova mládeže, exkurze, zájezdy, výstavy, družební styky, středoškolská a odborná činnost, dny otevřených dveří, soutěže, rauty a recepce, společenská a kulturní činnost (divadla, filmy, taneční kursy, módní přehlídky), tělesná a branná výchova a sport, sportovní týdny a soutěže, lyžařské výchovně vzdělávací zájezdy, branné kursy a cvičení, CO, veřejná činnost a brigády, (zemědělské, chmel, park, lesy, Orlické hory), oslavy a mimořádné akce (1.máj, osvobození, MDŽ, Den učitelů, vánoční besídky, poslední zvonění, akce ROH a SRPŠ, osobní výročí zaměstnanců), klasifikační porady, maturitní večírky, ZUZ a maturity, předání výučních listu a maturitních vysvědčení a ocenění úspěchů s odměněním nejlepších žáků i zaměstnanců, slavnostní ukončení školního roku a toužebně očekávané prázdniny.

Slavnostní zahájení školního roku

V prvních letech existence učňovské školy bývali žáci rozdělováni do svých učeben, kde jim třídními učiteli byly předány nezbytné informace k zabezpečení práce školy. Následující den pak teprve začalo vlastní vyučování podle rozvrhu.

Od druhé poloviny sedmdesátých let bylo slavnostní zahájení školního roku

obvykle organizováno formou slavnostních shromáždění v sále Divišova divadla, kde žáci po státních hymnách vyslechli nezbytný projev ministra školství. Pak následovalo vystoupení ředitele školy a dalších funkcionářů školství, reprezentace města apod. Teprve potom žáci přešli do svých tříd k vyslechnutí informací k zabezpečení vlastní práce školy.