Vzdělání:
Vzdělání je sladký plod vyrostlý z hořkého kořene.
Je to nesmírné bohatství, které nám nikdo nemůže vzít.

Vzdělávání:
Vzdělávání je činnost, kterou děláme především sami pro sebe.
Je to celoživotní úděl každého z nás bez výjimky.
Je to práce, kterou kantor obohacuje nejen své žáky,
ale současně i sám sebe.

 


Teoretické vyučování:

  Mgr. Ivana Jílková -zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování
"Hodnocení současného stavu teoretického vyučování"