Praktické vyučování

Odborný výcvik tříletých učebních oborů stavebního zaměření probíhá
v SPV Žamberk-Karlovice a ve vybraných firmách s přihlédnutím k místu bydliště. Praktické vyučování se střídá s teoretickou výukou vždy s v týdenních cyklech.

Karel Jiřík,
ředitel SPV:

Středisko praktického vyučování Žamberk


„Středisko praktického vyučování vzniklo k 1.7.1991 delimitací z OSP Ústí nad Orlicí a v roce 2006 oslaví 15. výročí činnosti jako samostatný právní subjekt. Výuka je prováděna ve skupinách pod vedením učitelů (dříve mistrů) odborného výcviku. Každý obor má vlastní dílnu. U oboru truhlář a instalatér je strojní dílna včetně vybavení. Část žáků, hlavně u 2. a 3. ročníků oboru instalatér pracuje pod vedením instruktorů na smluvních pracovištích odborných firem. U žáků oboru instalatér je výuka doplněna o školení pájení mědi, sváření plastů a svářečský kurz se získáním osvědčení na provádění odborných činností v oboru. Součástí výuky jsou odborné exkurse, soutěže zručnosti, výstavy prací žáků, návštěvy stavebních veletrhů a odborných presentací a výstav stavebních firem. Naši absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce. Výuční list je opravňuje vykonávat kvalifikované stavební práce“.

 


Zedníci


  Truhláři


Instalatéři


 Tkadleny

 

Služby a DOŠ


Poněkud složitější formu střídání teorie a praxe bylo nutno volit u učebních oborů prodavačských. Především u oboru prodavač elektrotechnického zboží, v kterém byli žáci ze vzdálených míst téměř z celé republiky. Cykly byly dlouhé a žáci museli být v době vyučování ubytováni v domově mládeže i přes víkend.


Prodavači elektrotechnického zboží


  Prodavači smíšeného zboží a obchodníci

 
U prodavačů smíšeného zboží se v současné době žáci střídají v týdenních cyklech. Čtyřletý studijní obor obchodník má naopak odbornou praxi pouze jeden den v týdnu v prodejních jednotkách různého sortimentu.


Kuchaři a kuchařky


Číšníci a servírky

V týdenních cyklech je organizován odborný výcvik i u oborů kuchař a číšník. Kuchaři, kuchařky, číšníci a servírky mají odborný výcvik na provozních pracovištích v Žamberku, Letohradě, Ústí nad Orlicí, České Třebové a hotelových a restauračních zařízeních podle místa bydliště žáků.

  Celých čtyřiadvacet let byl v našemodloučeném pracovišti v Jablonném nad Orlicí vyučován tříletý potravinářský
učební obor řezník-uzenář

Středisko praktického vyučování závodu Masného průmyslu v Jablonném n.Orl.
zajišťovalo praktické vyučování. Střídání odborného výcviku a teorie probíhalo v týdenních cyklech.


Vedle čtyřletého studijního oboru Obchodník ukončeného maturitou je v naší škole i dvouleté nástavbové studium Podnikání v oborech obchodu a služeb. V obou studijních oborech je kladen důraz na výuku ekonomiky, administrativního provozu, účetnictví, zbožíznalství, výpočetní techniky, práva, mezinárodního obchodu a cizích jazyků.


Administrativa - psaní na stroji


Učebna výpočetní techniky


Praxe je korunou teorie

Doplňuje teoretické znalosti žáků získáváním nezbytných praktických dovedností.
Umožňuje jim ověřit si získané znalostí na reálných příkladech z praktického života.