Odborná činnost a odborné dovednosti

 Učební obor zedník
Je jediným oborem, který byl v naší škole vyučován po celých 50 let její existence. Zedníci se rozhodujícím způsobem podíleli na všech stavebních akcích prováděných školou v době oprav budovy zámku, okolního prostředí, hřišť a při dostavbě domova mládeže. Učni oboru zedník se také účastnili brigádnických prací na různých stavbách mimo školu. K těm největším patřila stavba hotelového zařízení u vjezdu do Kotle, stavba tělocvičny Gymnázia Žamberk, stavba rozlučkové síně u místního hřbitova, výkopy pro vepřín u silnice ke Klášterci, oprava střechy Divišova divadla apod.“.
V současné době se podílejí i na výstavbě svých nových dílen v SPV, kde budou provádět cvičné práce a budou seznamováni s novými technologiemi (zateplování budov, sádrokartony, moderní komínová tělesa, cementářské výrobky apod.) a budou získávat dovednosti před odchodem do praxe.

Učební obor truhlář

Ing. Stanislav Cukor, učitel odborných předmětů učebního oboru:
„Truhláři jsou u nás vyučováni 20 let od školního roku 1986/87. V této době s nimi pracovalo 6 odborných učitelů: Ing. Cukor, p. Dušek, Ing. Hloch, Ing. Jedlička, Ing. Kos a Ing. Urbanová a 11 mistrů: P. Bříza, V. Bříza, Bureš, Černoch, Doleček, Hejkrlík, Mgr. Hubený, Hyksa, Janků, Novotný a Žabka. Hned od začátku se obor dobře zapojil do života školy i do různých aktivit vůči veřejnosti. Byla to výroba učebních pomůcek, výstavy, SOČ (Středoškolská odborná činnost), SUSO (Soutěž učňů stavebních oborů), soutěž Junior, Svátky dřeva, Dny otevřených dveří, spolupráce s firmami apod. A hned byli žáci také úspěšní. Zdeněk Krejsa s Karlem Faimonem byli v roce 1991 třetí v krajském kole SOĆ. V letech 1995-1997 byly konány výstavy ve vestibulu školy a v Penzionu i na SPV. Od roku 1996 se naši učni účastnili SUSO pořádané společností ABF. I v této soutěži byli úspěšní. V celostátním kole: 1.místo: 05/06 Podzemný s Pospíšilem, 3.místo: 04/05 Kacálek a Kmeť, 4.místo: 97/98 Nožka a Sokol.


1996 – Martin Sokol, Interdidakta Č.B.


1996 – Interdidakta České Budějovice


1997 – Sokol, Nožka – SUSO - Praha


2004 – Kacálek a Kmeť–SUSO - Brno


V regionálním kole: 1.místo: 96/97 Nožka a Sokol, 03/04 Kacálek a Kmeť, Minář, 04/05 Podzemný a Pospíšil, 2.místo: Hejkrlík a Vizens, na dalších místech: Jager a Sokol, Minář a Schauer, Svoboda a Matoulek, Kotyza a Daniel a Lorenc se Smejkalem. V soutěži Junior pořádané Truhlářskými listy se na předních místech umístili učni: Minář, Racek, Schauer, Dušek, Matoulek, Černohous, Kalousek a Tlapák. Společně s Městským muzeem v Žamberku se naše škola od roku 2003 také podílela na pořádání „Svátků dřeva“. Zajišťovala program i výstavy v zámku. V budově školy v zámku vystavovali i naši žáci a učitelé: (např. Kacálek, Piecka a další žáci,
Ing. Cukor, Ing. Jedlička, Mgr. Martincová)..


2005 - Muzeum–Slavnostní zahájení a prohlídka v zámeckých chodbách a učebnách

2005 – Ing. Cukor při práci na soustruhu – dřevořezba a keramika Ing. Jedličky

Žáci oboru pravidelně vystavovaly své práce na Dnech otevřených dveří.

 
1997 - Výstava v Penzionu


1997 - Výstava v Penzionu

 
V budově školy byly konány i předváděcí akce firem Blum, Bosch, Hettich, Maffel, Narex, Rojek, Dřevomateriál Žamberk a řady dalších.
Žáci oboru se účastnili na výstavě Interdidakta Č.Budějovice, na veletrhu Mobis v Brně. Letos se konal v naší škole workshop v rámci Mezinárodního setkání mládeže 05. Během léta 2005 jsme v rámci kroužku Pantůček vyrobili dětské hřiště pro sdružení Neratov“.


 


Nahoře: Ondřej Pácha – dřevěná plastika dětské hřiště Neratov
Vlevo: Karel Humplík – kolibřík, orchidej


U
čební obor instalatér
Mgr. Jaroslav Douda , učitel odborných předmětů oboru:
"Hodnocení současného stavu odborných dovednosti, soutěží apod.“.
Prozatím chybí text

Učební obor kuchař, kuchařka, číšník, servírka
Paní Eva Sklenářová, učitelka praktického vyučování oboru:

„Číšníci a servírky dosáhli největších úspěchů v barmanských soutěžích.
V soutěži „Turnovský chodník“ o nejsympatičtější barmanku získala 1.místo žákyně Holleyová. Spolu s žákem Jakubcem získala 2.místo v soutěži družstev. V roce 1999 v této soutěži byla úspěšnou i Lucie Valentová. V soutěži „Gastro junior“ v roce 2002 získala „Zlatý diplom“ Jana Valentová v regionálním kole i na celostátním finále Salima v Brně. V roce 2005 byla v této soutěži úspěšnou i Iva Závadská. Pavel Minář zvítězil v roce 2004 v soutěži „Barman roku“ a o rok později byl v soutěži „Stará myslivecká“ druhým. Soutěže Labský pohár se kromě Pavla Mináře - 2004 zúčastnily Štefková Pavlína a Zářecká Alena-2005“.


1995 - Gastrosalon


1999–Turnov-chodník–Lucie Valentová


Turnovský chodník–Holleyová 1.místo


Turnovský chodník–Jakubec


2002 – Gastro junior – Jana Valentová


Zlatý diplom Jany Valentové