Vzdělávání dospělých – školení a kursy


Státní informační politika ve vzdělávání

Naše škola patří k těm vzdělávacím
institucím, které zajišťují i vzdělávání
dospělých, ICT vzdělávání jako součást

SIPVZ, rekvalifikační kursy a kvalifikační zkoušky, akce Akademie řemesel a služeb Hosp.komory ČR, firemní školení Glynwed apod.

 ICT vzdělávání
jako součást SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání), je určeno pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, základních, středních, speciálních škol a školských zařízení. Jeho součástí jsou čtyři druhy vzdělávání:

          Z ... základní uživatelské znalosti
          P ... školení poučených uživatelů
          S ... školení specifických znalostí
          N ... školení ICTK - správců školní počítačové sítě
Předpokládá se dosažení tohoto stavu:
          75 % pedagogických pracovníků dosáhne úrovně Z
          25 % pedagogických pracovníků dosáhne úrovně P
Vzdělávání v oblasti Z a P zajišťují pouze vybraná školicí pracoviště. Patří k nim i naše škola.
 

Akademie řemesel a služeb Hospodářské komory ČR


pod odbornou garancí České společnosti pro technická zařízení jako součásti systému celoživotního profesního vzdělávání umožňuje otevření mistrovských kurzů oborů

technických zařízení budov, konkrétně oborů vodoinstalatér, topenář, plynoinstalatér a mechanik chladírenských zařízení. Složením mistrovských zkoušek a získáním mistrovského listu poskytuje garanci kvality řemesla na patřičné úrovni srovnatelné s evropským standardem.

Rekvalifikace
jsou zajišťovány v učebních oborech kuchař, číšník, zedník, instalatér, truhlář, obchodník, prodavač. Je určena lidem, kteří mají alespoň výuční list v 3-letém i nepříbuzném učebním oboru, nebo vyšší vzdělání jakéhokoliv směru.

Kvalifikační zkoušky
jsou určeny pro provozování řemeslných živností v oborech "Hostinská činnost", "Zednictví", "Vodoinstalatérství", "Topenářství" a "Truhlářství".Jsou určeny zájemcům, kteří nemají odbornou způsobilost pro provozování živnosti.

Firemní školení GLYNWED s.r.o.
je určeno projektantům, velkoobchodníkům, prodejcům, stavebním a montážním firmám sanitární techniky i pokročilým pedagogům (rozvody teplé a studené vody, odpadní a splachovací systémy). Je též určeno žákům učebních oborů v oboru sanitární techniky.