Kulturně zájmová činnost

Ke kulturně společenským akcím pořádaným v počátcích existence školy společně vychovateli domova mládeže s učiteli školy patřily malé společenské akademie, hovory s mládeží, různé besedy, přednášky, soutěže, výchovné pořady a koncerty konané v Divišově divadle, v Panoramě i přímo v budově školy „na zrcadláku“. Tématicky byly zaměřeny především na vztah mládeže ke kultuře, na účelné využití volného času, na kriminalitu mládeže apod.


1984 – Soutěž – aktéři skupiny A


1984 – Soutěž – zaujatí diváci


Mocným kulturně vzdělávacím prostředkem byla kniha. Naši žáci před třiceti lety k ní měli mnohem pozitivnější vztah a úctu a mnohem více četli, než čtou dnešní mladí zaujatí počítačovou a audiovizuální technikou a negativně výchovně působící televizí (podle statistiky si to myslí velké procento lidí). Školní knihovna byla na půdě. Pečlivě se o ní starala naše češtinářka Inka, paní učitelka Františka Klimentová. Pravidelně ji doplňovala a zajišťovala její další využití čtenářskými a recitačními kroužky. Organizovala také účast svých žáků v soutěžích o získání čtenářských odznaků.
K dalším oblíbeným aktivitám patřil zpěv a tanec. Začínali jsme odborně vedenými tanečními hodinami. Nejdříve se jich naše dívky, kterých bylo více než chlapců a měly o tanec větší zájem, účastnily s chlapci z jiných škol a později dokonce i s vojáky z místní posádky. Nakonec byly taneční hodiny konány pod vedením paní Michaličkové přímo v budově školy. Obliba tance přešla později do organizování tanečních kroužků a kroužků moderní gymnastiky. Vyvrcholením pak byly maturitní plesy absolventů studijních oborů.
K smysluplnému naplnění volného času ubytovaných žáků to ale nestačilo. V šedesátých a sedmdesátých letech se totiž do naší školy sjížděli vždy po dvou týdnech budoucí prodavači elektrotechnického zboží bezmála z celé republiky. V internátě museli být ubytováni i v době nedělního volna. Jejich hymnou byl „Strahováček“ ve vlastní textové úpravě. Byli proto vděční  za každou nabídku nějaké procházky, výletu nebo zájezdu za poznáním kulturního a přírodního prostředí, památek a historie zámku a města, jeho okolí, podhůří Orlických hor apod. Chodili jsme do muzea, na radnici, k Rousovu domu, k jeho portálu a k sochám, k domku Prokopa Diviše, k Albertinu, na Rozálku, do Kunvaldu a Klášterce, na Čihák a na Haničku, do Říček, Deštné, Potštejna, do Litic a na Zemskou bránu.


Paní učitelka Františka Klimentová, naše češtinářka (dnes již zemřelá):

Ráda bych, aby naše mládež nepřijímala krásu přírodního prostředí a umění jen pasivně. Ale aby se kulturního života aktivně účastnila. Mladí lidé, které přivedeme ke kulturním památkám a do pozoruhodného a krásného přírodního prostředí, se budou k nám chovat otevřeněji, upřímněji a snad
i s větší úctou. Budou nám vděční. A také k nám budou sdílnější a přístupnější k našemu působení“


O velké oblibě účasti na divadelních a filmových představeních a účasti našich žáků na jejich organizování v domově mládeže i ve škole je podán podrobnější popis v části almanachu, která se zabývá činností domova mládeže.

V roce 2001 zorganizovala skupina studentů školní akademii.Školní divadelní představení


V roce 2001 zorganizovala skupina žáků školní akademii.


2001 – Zdařilá školní akademie

Vpravo studentka Kalousová, která
měla značný podíl na jejím zorganizování