Taneční kursy a módní přehlídky

K nejoblíbenějším kulturně společenským činnostem patřily taneční kursy a módní přehlídky, stužkovací a maturitní večírky a plesy a poslední zvonění před ukončením školního roku a odchodem nových absolventů do praktického života.


Tanečních kursů se naši žáci účastnili v prvních obdobích existence školy


1983 - Taneční kurs žáků školy


1983 - Taneční kurs žáků školy


Pracovníci i žáci školy se účastnili módních přehlídek konaných mimo školu.


1986 - Zaměstnanci školy jako účastníci módní přehlídky v Srdíčku v Jablonném nad Orlicí.

Módní přehlídky byly konány
i přímo ve škole, kde funkci modelek plnily např. žákyně oboru služeb.


1986 - Módní přehlídka v Jablonném n.Orl.


1996 - Módní přehlídka oboru služeb


Maturitní a stužkovací večírky

Se stále se zvyšujícím podílem kulturně společenských programů typických pro studijní obory postupně docházelo k uplatňování nových typů kulturních akcí.
Na scénu nastupují maturitní a stužkovací večírky


1996 -  Maturitní večírek


1998 - Stužkovací  večírek


2001 - Stužkovací  večírek – O4


2002 - Stužkovací  večírek – O4


2003 - Stužkovací  večírek – PO2
2001 - Stužkovací  večírek- O5


Maturitní plesy

Nejnáročnější a také nejvíce očekávanou akcí pořádanou pro maturitní třídy jsou maturitní plesy s předtančením a s prezentací a šerpováním absolventů
za účasti jejich pedagogů, rodičů, přátel a známých.


1999 - Maturitní ples – PO2 a O5


1999 - Maturitní ples – PO2 a O5


2000 - Maturitní ples – PO2 a O5


2003 - Maturitní ples – O4


2004 - Maturitní ples – O4
2004 - Maturitní ples – PO2Poslední zvonění

Poslední zvonění je jedinečnou,
naprosto živelně organizovanou akcí žáků,
která probíhá před koncem školního roku
plně v režii nových absolventů učebních a studijních oborů.


1993 - Poslední zvonění – K3A


1997 - Poslední zvonění – PO2


1998 - Poslední zvonění – PO2


1998 - Poslední zvonění – PO2


1999 - Poslední zvonění – PO2


2003 - Poslední zvonění – PO2