Tělesná výchova a sport

      Mgr. Zdenka Foglová, bývalá učitelka tělesné výchovy vzpomíná:„V prvních desetiletích existence učňovské školy byla tělovýchovná a sportovní činnost zaměřena na kolektivní hry. Využito bylo hřiště přímo v parku u budovy zámku. V zimních obdobích sloužilo jako kluziště“.

1980 – Na starém hřišti u zámku


Situace se značně zlepšila po vybudování nového hřiště vedle vchodu z ulice 28. října do zámeckém parku. Na jeho realizaci se kromě SOU podílela i základní škola 28. října. Na bruslení, odbíjenou a další kolektivní hry naši žáci chodili na kluziště a na hřiště u Sokolovny. V Sokolovně byla také vyučována převážná část hodin tělesné výchovy. Zbytek byl odučen v malé tělocvičně přímo v suterénu zámku nebo v zámeckém parku. Od skromných počátků s jednoduchými kolektivními hrami postupně naše sportovní činnost přešla k soutěžím v kopané, nohejbalu, odbíjené, tenisu, házené, košíkové, stolnímu tenisu, dále k atletice, plavání a cyklistice.


1990 – Naši cyklisti – kantoři s žáky


1995 – Naši mladí basketbalisté


Nakonec došlo i na individuální sportovní aktivity rozvíjením zdravotní tělovýchovy, kondiční a sportovní gymnastiky. V suterénní tělocvičně byla trénována střelba ze vzduchovky a na venkovních střelnicích i střelba z malorážky. V zimním období se žáci věnovali bruslení, lyžování a sáňkování“.


Velmi populárními byly i šachové soutěže mládeže i dospělých. K vášnivým šachistům patří i náš ředitel Ing. Dvořák, náš učitel a současný předseda TJ Sokol Mgr. Vohník i náš bývalý tělocvikář pan Hurdes.
Na tělovýchovně branné činnosti se podílela většina pedagogických a výchovných pracovníků. Vykonávali funkce instruktorů plavání, lyžování, tělovýchovných a branných kursů, dobrovolných cvičitelů základní tělovýchovy, trenérů a rozhodčích a vedli sportovní kroužky na domově mládeže. A sami také aktivně sportovali.
Naši žáci se účastnili soutěží a turnajů v kopané, nohejbalu, odbíjené, ledním hokeji, stolním tenise, v plavání, v lehké atletice, v běhu na lyžích,
ve střelbě ze vzduchovky a malorážky, v soutěžích o nejsilnějšího učně
a nejzdatnější učnici, závodu branné všestrannosti a běhu Mladé fronty.
Žáci se také ve velkém počtu účastnili plnění podmínek odznaku zdatnosti
a účastnili se nácviku spartakiádních vystoupení učňovské mládeže.
 Naše střelecké družstvo získalo 1. místo v okresním přeboru učňovského dorostu ve střelbě z malorážky družstev. Mnozí naši žáci dosáhli významných úspěchů v rezortních soutěžích, v středoškolských hrách a v okresních a krajských soutěžích. Byla to Zuzana Charvátová (později jedna z nejlepších čs. horolezkyň), Jiří Žďárek, Jiří Černý, Oldřich Bittner, Petr Hlaváček, Jiří Špaček,
Aleš Rybin, Dana Cimrová, Roman Žďárek (DZBZ, SZBZ na přeboru ČSR získal 2. místo), Milan Kříž (přeborník okresu ve střelbě), Petr Fogl (1. místo na přeboru ČSR v soutěži o nejsilnějšího učně), Aleš Pečina (držitel čs. rekordu starších žáků v hodu kladivem, v roce 1985 dosáhl na mistrovství ČSR dorostu 1. místo v hodu diskem a 2. místo ve vrhu kouli).2002 – Vstup do sportovní haly


2006 – Nová tělocvična v zimě


V roce 2002 byla otevřena nová tělocvična splňující nejnáročnější požadavky moderní tělovýchovy. Došlo k radikálnímu zlepšení situace. Dosáhli jsme i velmi dobrého vybavení sportovním zařízením, nářadím a materiálem. Tělocvična je využívána nejen při výuce tělesné výchovy, ale i žáky ubytovanými mimo vyučování v domově mládeže a také sportovními a zájmovými organizacemi.


Mgr. František Komůrka
, učitel tělesné výchovy:

„V současné době existuje v naší škole dosti široká a pestrá sportovní aktivita. Od školního roku 2002-2003 plně využíváme vlastní tělocvičny „Pod žirafou“, což se hlavně projevuje v mnohem vyšším zájmu o sport z řad našich frekventantů. Naši učni a studenti reprezentují školu
hlavně ve sportovních hrách, jako je volejbal, fotbal, futsal, hokejbal, flórbal.


2002 - Družstvo chlapců


2003 – Družstvo našich kantorů

Pravidelně organizujeme lyžařské výcviky, které jsou v současné době konány na chatě Sněžník v Dolní Moravě.

Vedle běžné tělovýchovné a sportovní činnosti organizujeme v létě dvě velmi oblíbené akce.
Je to sportovní kurz před koncem školního roku pro zdatnější sportovce na Pastvinách
a výběrový zájezd k moři do Chorvatska.

V neposlední řadě je to i široká škála sportovních aktivit organizovaných vychovatelským sborem domova mládeže naší školy.
Jsou to především různé sportovní kroužky a zvyšování kondice cvičením v dobře zařízené posilovně“.