Lyžařské výchovně výcvikové zájezdyŘíčky v O.h. - Zakletý

K nejvýznamnějším zimním sportovně i kulturně společenským akcím
patřily lyžařské výchovně výcvikové zájezdy, kterých se každoročně účastnila bezmála stovka žáků se svými učiteli..
Po několik let jsme lyžovali v slaběji navštěvovaném, ale hezkém koutu severní Moravy, ve Starém Městě pod Sněžníkem. Později jsme využívali nově vzniklých ubytovacích možností v Orlických horách. Velmi rádi jsme vyjížděli do blízkých Říček
a Deštného v Orlických horách.


Instruktoři

Obvykle v průměru kolem šesti členů pedagogického sboru mělo oficiální kvalifikaci instruktora.
Lyžařský výcvik byl pro naše žáky zážitkem. Patřily k němu nejen úsměvné chvilky na svahu s nezvyklými variacemi pádů a veselé večerní kulturní programy, včetně různých pokusů o kontakty mezi chlapci a dívkami po večerce.

A také zábavné karnevaly na lyžích a napjatě očekávané výsledky závěrečných závodů. Kantoři, kteří plnili funkci instruktora obvykle po ukončení kursu zjistili, že se vztah jejich žáků k nim osobně velmi pozitivně upravil. Díky kursu většinou získali jejich větší důvěru i přízeň.


1986–LVVZ – Zatím ještě trochu padáme


1986 – LVVZ – A teď už hurá na vlek


Dívky na karnevalu roku 1986


V současné době jsou lyžařské výcvikové zájezdy  konány na chatě Sněžník
v Dolní Moravě.1994 – LVVZ – Kdo vás tak zničil?


1996 – LVVZ – A pro dnešek už dost?


2001 – Tak co šéfové?  Taky na lyže?


2001 – Poslouchej Jardo, neujedou ti?