Brigády

K naprosté samozřejmosti celoročního plánu všech škol bez rozdílu stupňů nebo oborů patřily v sedmdesátých a osmdesátých letech „dobrovolné“ brigády.

V podzimních obdobích to byly zemědělské brigády se sběrem brambor,
při pomoci na různých stavbách a při záchraně lesů v Orlických horách. Bramborových brigád se škola účastnila v JZD Podchlumí, Kameničná, Hejnice, Helvíkovice, Dlouhoňovice, Kunvald a Klášterec. Pokud bylo na podzim teplé a slunečné počasí,  brigády netrvaly dlouho. Jestliže však pršelo a pole byla rozbahněná, protáhla se doba jejich trvání někdy až do pozdního podzimu nebo dokonce až do zimy. Často pak docházelo k onemocněním žáků z důvodu prochlazení, značným ztrátám vyučovacího času a k snižování kvality vyučování. K zrušení zemědělských brigád došlo v době společenských změn po roce 1989JZD Podchlumí v roce 1982


JZD Podchlumí v roce 1982


Z počátku to byly brigády s ručním sběrem brambor, které ze země vyoráva-ly tzv. kopačky nebo teky tažené traktorem. Učitelé rozdělili žáky do dvojic a pole rozměřili pokud možno spravedlivě na stejně dlouhé úseky, na kterých dvojice žáků sbíraly brambory do košíků a sypaly je do přistavených valníků. Později žáci přebírali brambory na kombajnech. Nebolely je už tolik ruce a nohy, ale o to víc je bolela záda. Když bylo slunečno, byla to ještě docela legrace. Když ale bylo chladno, nebo dokonce pršelo, byla žákům na kombajnech zima.


JZD Podchlumí v roce 1983


JZD Podchlumí v roce 1983
V jarním období se žáci i zaměstnanci účastnili brigádnické výpomocí
na generálních opravách budovy zámku. Ve školním roce 1984-85 ještě také na výstavbě hotelového zařízení v Kotli v Žamberku. Společně s ostatními žamberskými školami se žáci SOU podíleli také na úklidu zámeckého parku. Učitelé školy se z vlastní iniciativy zúčastnili brigád na pomoc Orlickým horám. Několikrát byli žáci na chmelových brigádách při drátkování a navádění chmele.


Postoloprty 1982


Postoloprty 1982


Mnohem příjemnější činností byl pro žáky jarní úklid zámeckého parku. Hrabání listí jim dávalo šanci k toužebnému uniku z vyučování. Konalo se obvykle na úkor tělesné nebo branné výchovy. Žáci si při tom užili spoustu legrace a sami se mohli podílet na úpravě krásného prostředí, do kterého se pak rádi znovu vraceli i po vyučování.


Barvy podzimu v parku roku 1983


Jarní hrabání listí v parku roku 1984Učitelé školy se účastnili brigád na pomoc Orlickým horám.