Oslavy a mimořádné akce

Ke každoročně se opakujícím událostem dříve patřily různé oslavné akce.
Mezi nejpravidelnější lze zařadit oslavy MDŽ  8. března, Den učitelů 28. března, Svátek práce a Den osvobození od fašismu.
Ještě i dnes se pravidelně opakují různé akce vedení SOU konané společně se společenskými organizacemi, zejména s ROH a SRPŠ. Jsou to například slavnostní schůze koncem kalendářního roku i na konci školního roku, vánoční besídky pro děti a schůze SRPŠ. K mimořádným akcím společně konaným vedením SOU a ROH patří  i významná výročí pracovníků SOU a společná nebo reprezentativní účast na pietních aktech při úmrtích našich zaměstnanců. Seřadíme li chronologicky všechny akce v průběhu školního
roku,  umístí se na první místo mimořádná akce žáků a učitelů našeho SOU, kterou byla
v roce 1989 svérázná oslava
45.výročí zahájení SNP
(Slovenského národního povstání).
Učitelé Ing. Hloch a Ing. Tajbr spolu
s vychovatelkou Janou Cabalkovou
a se skupinou žáků se rozhodli výročí oslavit cyklistickou jízdou do centra povstání Bánské Bystrice.
Vánoční besídky pro děti zaměstnanců byly organizovány koncem roku.Mezinárodní den žen se v naší škole z počátku slavil stejně jako na většině jiných škol. Formální projevy, budovatelské písničky, pionýrské šátky, kytičky, bonboniéry. Později si většina mužů začala pomalu uvědomovat, že být k ženám ohleduplným pouze jeden jediný den v roce rozhodně nestačí. Dnes MDŽ řada lidí neslaví vůbec. Zvykli si považovat ho za komunistický svátek. Myslím ale, že MDŽ je o něčem úplně jiném. Připomíná mužům jejich správný vztah k ženám. Vždyť ani dnes mnohde nemají ženy zaručena stejná práva jako muži. MDŽ také nelze nahradit Dnem matek. Vždyť ne každá žena matkou může být.


1982 – MDŽ – blahopřání


1985 – MDŽ – hudba


V roce 1983 jsme první ze svátků jara oslavili nejen stisky rukou, blahopřáním
a kytičkami
ale i tancem s dobrou hudbou
a pěkným předtančením

Den učitelů je profesním svátkem. A bylo vždy na nás, jak ho oslavíme

.

1985 – Den učitelů – poděkování zástupce ZV ROH Ing. Hlocha p. Karlu Novákovi

1989 – Den učitelů – hudba s naším pracovníkem, bubeníkem Pepou Sokolem


Svátek práce
je dnes řadou lidí vnímán jako svátek minulého režimu. Dnešní mládež ho zná většinou už jen z vyprávění pamětníků. Někteří možná také trochu i z dobových fotografií. Ve školách je připomínána především „dobrovolně povinná“ účast škol v průvodech.
Den osvobození
od fašismu byl slaven 9. května. Později byl přesunut na 8. květen jako
Den vítězství.
Pracovníci i žáci školy se obvykle účastnili přísahy a přehlídky nových vojáku ve zdejší posádce a různých soutěží, které organizovalo velení posádky pro žamberskou veřejnost. Součástí oslav bylo kladení věnců k hrobům Rudoarmějců na místním hřbitově.
1980 – 1. máj – čelo průvodu SOU


1980 – 1. máj – řezníci a uzenáři


1980 – 1. máj – a naše fešandy


1986 – 1. máj – páni pedagogové


1986 – a jejich paní kolegyně