30. výročí školy
podzim 1986Slavnostní shromáždění v restauraci Na kopečku za účasti čelných představitelů
města, okresu i kraje.
Zástupce ředitele SOU a předseda ZV ROH Mgr. Jiří Bělohlávek při projevu.
* * * * *
Součástí slavnostního shromáždění bylo i kulturní vystoupení žáků SOU
a ocenění zasloužilých pracovníků SOU
Ředitel SOU Ing. Karel Jedlička při předávání ocenění nejlepším pracovníkům


 


30. výročí školy

 
Vedoucí pracovníci:

Vlasta Pešková, zástupkyně ředitele
pro výchovu mimo vyučování
Jaroslav Douda,
zástupce ředitele pro praktické vyučování
Ing. Jedlička Karel, ředitel
Bělohlávek Jiří
zástupce ředitele pro teoretické vyučování

 

 


Pedagogický sbor teoretick. vyučování:
2. řada:
Jedlínský Jan, Vavřička Jindřich,
Klimentová Františka, Ing.Tajbr Stanislav,
Vencl Josef, Bělohlávek Jiří, Novák Karel,
Ing.Hloch Jaroslav, Dr.Kopal Vladimír,
Ing.Filip Zdeněk
1.řada:
Kopistová Olga, Handlová Ivana,
Voborníková Marie, Martincová Ilona,
Foglová Zdenka,Javůrková Alena,
Andršová Jana, Ing. Stránská Ilona

 


Pedagogický sbor praktického vyučování:

Zástupce ředitele pro praktické vyučování
Jaroslav Douda
s vedoucími pracovníky praktického vyučování
a s mistry odborné výchovy
n.p. Hedva Králíky, Domácí potřeby Pardubice, Prior Hradec Králové, RaJ Vysoké Mýto,
RaJ Moravská Třebová

 


30. výročí školy

 

Pracovníci mimoškolní výchovy:
Biedla Radek, Dostálová Magdalena, Bartoňová Lenka, Karlová Jindra, Pešková Vlasta-zást.ředitele pro VMV,
Paĺová Zuzana, Blahetová Ivana, Vondrušková Jana, Ehl Tomáš

Mimo foto:
Chromcová Jarmila, Tomanová Simona, Toman Jiří, Borovičková Božena
 

  Technickohospodářští
a provozní pracovníci:


Sokol Josef-údržbář, Kalousová Olga-hospodářka, Tobišková Miroslava-účetní,
Tomeš Jaroslav-údržbář

Mimo foto:
Musilová Helena-skladnice,
Konečná Květuše-školnice,
Faltus Josef-hlídač,Petrová Blanka-uklízečka,
Trejbal Jindřich-topič

 

 

Pracovníci školní jídelny:

Zábrahová Jarmila, Kašparová Hana,
Barvínková Věra, Nebesová Blanka,
Poláčková Blanka, Adamcová Anna, Matyášová Marie, Jordánová Eva,
Dobšínská Jaroslava-vedoucí ŠJ

Mimo foto:
Šedá Marie, Cecková Jana,
Rusnáková Marie, Klárová Jaroslava

 


Učební podniky a sponzoři
RaJ Vysoké MýtoOSP DobruškaMosilana Žamberk


DP Pardubice


Hedva Králíky


Prior Hradec Králové


Agrostav Žamberk


Dřevotex Žamberk


Elitex Žamberk