Závěrečné učňovské zkoušky

V prvních letech po vzniku učňovské školy byly závěrečné učňovské zkoušky konány na učňovských pracovištích tak zvaně „u ponku“ pod vedením mistrů odborné výchovy. Postupně se jejich náročnost a úroveň zkvalitňovala.
Nyní jsou zkoušky rozděleny na tři samostatné části: písemné, praktické, ústní.

Písemná část zkoušek je konána v budově školy v zámku pod dozorem učitelů.


ZUZ 1996 – písemky - tkadleny


ZUZ 1986 - písemky - instalatéři


V slavnostně vyzdobených učebnách školy jsou konány i ústní zkoušky


ZUZ 1983 – ústní - instalatéři


ZUZ 1983 – ústní - zednici


Vrcholem zkoušek je slavnostní předání výučních listů v obřadní síni radnice


ZUZ 1989 - předává ředitel Ing. Jedlička


ZUZ 2001 - předává ředitel Mgr. Bělohlávek


V krásném prostředí obřadní síně zdejší radnice obdrží učni z rukou ředitele SOU a třídních učitelů v přítomnosti rodičů, pedagogů a reprezentantů města výuční listy a různá ocenění a odměny. Součástí aktu jsou slavnostní projevy starosty města a ředitele SOU, kulturní vystoupení a blahopřání.


ZUZ 1983 – vystoupení ředitele Ing. Jedličky


ZUZ 1983 - blahopřání tříd. uč. p. Bárty


ZUZ 1986 - blahopřání zástupců města


ZUZ 1986 - blahopřání tříd. uč. p. Vavřičky


Závěrečných zkoušek  se účastnili
 kromě zástupců SOU
také zástupci správce učiliště
čelní představitelé  OSP v Ústí n.Orl.1989 – ředitel OSP pan Appl (druhý z leva)


ZUZ 1989 - blahopřání ředitele Ing. Jedličky


Kulturní vystoupení zajišťuje sbor pro občanské záležitosti nebo žáci SOU.
Součástí slavnostního aktu je také hromadné fotografování pedagogů s žáky.


ZUZ 1989 -  kulturní vystoupení školní skupiny


ZUZ 1992 - fotografování - truhláři


V závěru slavnostního aktu vystupují zástupci žákovského kolektivu.


ZUZ 1986 – zedník - poděkování zástupce žáků


ZUZ 1989 – textil - poděkování zástupce žáků


Nejlepší žáci obdrží ocenění a odměny z rukou představitelů SOU a uč. podniků


ZUZ 1990 – Blahopřeje ředitel Mgr. Bělohlávek


ZUZ 1984
Náměstek ředitele OSP Ústí nad Orlicí
předává žáku Skálovi
ocenění k titulu
VZORNÝ UČEŇ