Maturity

Obdobně jako učni u závěrečných zkoušek i studenti u maturitní zkoušky musí prokázat požadovaný rozsah a úroveň svých znalosti získaných studiem
absolvováním písemné i ústní zkoušky. Jen praktické zkoušce není věnována tak velká pozornost jako u ZUZ. V některých případech zcela odpadá.

Učitel před písemkou: "Doufám, že nikoho neuvidím opisovat!"
Ze třídy se tiše ozve: "My v to doufáme taky."Maturity 1998 – písemné zkoušky


Maturity 1998 – písemné zkoušky


Ve vhodně upravených školních učebnách jsou konány i ústní zkoušky.


Maturity 1996 – ústní zkoušky


Maturity 1996 – ústní zkoušky


Slavnostní předání maturitních vysvědčení probíhá v obřadní síni radnice


Matur.1997-vystoupení ředitele Mgr.Bělohlávka


Maturity 2003 – projev zástupce města


Procentuální poměr počtu žáků učebních a studijních oborů se neustále mění ve prospěch studijních oborů. To se samozřejmě projevuje i v růstu počtu našich absolventů studijních oborů, kteří přicházejí do obřadní síně žamberské radnice převzít z rukou ředitele SOU svá maturitní vysvědčení.

Po projevech starosty nebo pověřeného zástupce města a ředitele SOU,
po kulturním vystoupení a převzetí vysvědčení z rukou ředitele a třídních učitelů poděkují zástupci žákovských kolektivů tříd rodičům a pedagogům.


O5 2000 – blahopřání ředitele Mgr. Bělohlávka


O4 2003 – blahopřání ředitele Ing. Dvořáka


K slavnostnímu aktu patří i ocenění nejlepších studentů a také fotografování


O5 2000 – Nejlepší student Černoch


O4 2002 - Výborný student Lesák


2002 dívky O4 s třídní učitelkou
Mgr. Marií Zdobnickou


O4 2002 - Radko, Jano, Lenko, hurá do života