Pedagogický sbor SOU

 Mgr. Ivana Jílková, zástupkyně ředitele školy pro TV
 „Popis současného stavu složení a práce pedagogického sboruTV“.

PhDr. Zuzana Pecháčková, zástupkyně ředitele školy pro PV
„Popis současného stavu složení a práce pedagogického sboru PV“.