THP a provozní pracovníci a pracovníci školní jídelny

Pan ředitel Stoklásek měl při vzniku učňovské školy k dispozici celkem
šest hospodářských a provozních pracovníků. Byl to hospodář pan Jelínek, školník, topič a údržbář pan Hovad, vedoucí kuchař pan Kubíček,kuchařky Ulrychová, Kubíčková a Hubáčková. Kotelna na pevná paliva byla v suterénu. Uhlíři vozili uhlí na nádvoří. Žáci ho pak oknem házeli do suterénu. Popel z kotelny vyvážel pan Hovad na svah pod zámkem. Žáci mu pomáhali. První kuchyň s jídelnou byla umístěna v prvním poschodí Sklady byly v přízemí pod kuchyní. Denně bylo nutno vynášet potraviny i uhlí do prvního poschodí. Umístění kuchyně i jídelny se za ta léta ještě asi dvakrát změnilo. Později byl vybudován výtah. Po zrušení městské závodní jídelny byla kuchyně s jídelnou definitivně přemístěna do přizemí budovy. Vařilo se i pro zemědělské učiliště.

Pan Jan Kubíček, vedoucí kuchař, vzpomínal na začátky školní jídelny:

„Ve školní kuchyni jsem začínal jako vedoucí kuchař hned od jejího vzniku. Pracoval jsem tam 20 let. O prázdninách jsme po několik let jezdili s dětmi na letní stanové tábory, kde jsme vyvářeli ve zbudované polní kuchyni. Tábor byl v Říčkách v Orlických horách v krásném lesním prostředí u potoka. Vařili jsme i pro hornické učně ubytované v sousedním táboře. Děti si večer ukládaly ešusy a hrnečky do potoka a ráno si je braly čisté. Když přišla bouřka hrnečky jim odnesla velká voda“.

V roce 1981 byla kuchyň přebudována na moderní provoz s veškerým vybavením a později v ní měli praktické vyučováni i žáci oboru kuchař a číšník.
Počet hospodářsko administrativních i provozních pracovníků se zvyšoval úměrně k narůstajícímu počtu žáků, učebních a studijních oborů, i rostoucí náročnosti výchovně vzdělávací práce a narůstajícímu množství administrativy.

Jana Hubálková, bývalá zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku:

„V současné době pracují na ekonomickém úseku 3 zaměstnanci, kteří zabezpečují rozpočtovou agendu, účetnictví, skladové hospodářství, mzdy a daně. Posledních cca 5 let zabezpečují i celkový provoz školy obsahující teoretické a praktické vyučování, ekonomický úsek, domov mládeže, školní kuchyň s jídelnou a tělocvičnu. Pardubický kraj poskytuje škole příspěvek na provoz a mzdy včetně odvodů. Škola je příspěvkovou organizací a plátcem daně z příjmů právnických osob a DPH. Má přes 60 zaměstnanců. Školní jídelna vaří přes 400 obědů. Z toho polovinu pro cizí strávníky. Nová moderní tělocvična slouží škole i cizím organizacím. Byla realizována řada náročných stavebních akcí: dostavba nového domova mládeže, rekonstrukce fasády včetně renovace portálů a částečné výměny střechy a asanace půdního prostoru, zateplení budovy, opatření proti zatékání, úpravy nádvoří, renovace podlah a rekonstrukce elektroinstalace. Výstavba nové tělocvičny“.