Vedoucí pracovníci školy

Vedoucí domova mládeže
JUDr. Zdeňka Rendlová

Zástupkyně ředitele pro TV
Mgr. Ivana Jílková

Ředitel školy
Ing. Eduard Dvořák

Zástupkyně ředitele pro PV
PhDr. Zuzana Pecháčková

Zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz
paní Jana Zezulková


Pedagogický sbor teoretického vyučování


3.řada:
Mgr.Miroslav Vohník, PaedDr.Vladimír Kopal, Ing.Jaroslav Hloch, Bc.Bohumír Zavřel, Ing.Oldřich Krčmář, Bc.Lenka Hačková, Mgr.Jaroslav Douda, Mgr.Jiří Bělohlávek, Ing.Petr Stejskal
2.řada:
Mgr.Jana Jírů, Ing.Radomír Douda, Ing.Stan.Cukor, Mgr.Marie Zdobnická, Mgr.Ilona Martincová, Mgr.Naděžda Pěničková, Ing.Zuzana Podobová, DiS.Renáta Barvínková, Jana Vrkoslavová
1.řada:
Ing.Ilona Stránská, Mgr.František Komůrka, Mgr.Ivana Jílková, Ing.Taťána Šedová,
DiS.Petra Kubátová, Anna Turková

Pedagogický sbor praktického vyučování
učitelky odborného výcviku

3.řada:
Hana Mlynářová (PV), JanaSkalická, Bc. Lenka Hačková (PV+TV),
zástupkyně .ředitelePhDr. Zuzana Pecháčková
2.řada:
Marie Hejkrlíková (PV), Bc. Eva Sklenářová (PV+TV),Jitka Pecháčková (PV), Jarmila Zuzíková (PV), Marie Šimková (PV), Hana Vrkoslavová (PV+TV)
1.řada:
Bc. Eva Papáčková (PV+TV),Hana Andrlová (PV),DiS. Petra Kubátová (PV+TV)


Učitelky odborného výcviku učebních.oborů kuchař, kuchařka, číšník a servírka
společně s pracovníky svého pracoviště - školní jídelny

2.řada:
Vedoucí školní jídelny Jiří Lot
Učitelka PV Hana Mlynářová
Bývalý vedoucí šk.jídelny Lubomír Friml
Učitelka PV Hana Andrlová
1.řada:
Učitelka PV Marie Hejkrlíková
Vedoucí směny ŠJ Věra Miková
Zaškolená kuchařka ŠJ Nina Blažková
Skladnice ŠJ Ilona Dolečková
Učitelka Bc.Eva Sklenářová (PV+TV)
Učitelka Hana Andrlová  ( PV)


Pracovníci školní jídelny

Vedoucí školní jídelny Jiří Lot
Skladnice ŠJ Ilona Dolečková
Zaškolená kuchařka ŠJ Nina Blažková
Vedoucí směny ŠJ Věra Miková
Monika Sychrová