Slovo závěrem

Před dvaceti lety v roce 1986, při příležitosti oslav třicátého výročí vzniku školy, byl vydán první školní almanach. Už tehdy měl asi 70 stran textu s řadou obrázků. Na jeho tvorbě měla rozhodující podíl tehdejší sekretářka ředitele SOU paní Ivana Pilchová ( tehdy ještě Blahetová).

Nyní při příležitosti jubilejního padesátého výročí vydáváme v pořadí již druhý a také výrazně rozsáhlejší almanach zachycující padesátiletí historie školy postupně se měnící z Učňovské školy na Střední odborné učiliště, u kterého byla dočasně zřízena i Dívčí odborná škola.V této publikaci jsme se snažili o popis tří relativně odlišných období vývoje naší školy.

To první, dvacetileté období, bylo dobou vytváření podmínek pro výchovu mládeže dělnických povolání, ale také tehdy velmi atraktivního a náročného učebního oboru prodavač elektrotechnického zboží. Prvních dvacet let bylo také současně obdobím hledání optimální skladby učebních oborů.
V této době však také došlo k značnému zanedbání údržby budovy žamberského zámku, v kterém byla škola umístěna.

V dalších patnácti letech, po vypsání havarijního výměru na celou budovu zámku, bylo nutno vynaložit obrovské úsilí věnované na jeho generální opravu. Byla to i doba prvních snah o skutečnou modernizaci výchovně vzdělávacího procesu. Tehdy konečně došlo i k zavedení školní kroniky, která se pak stala hlavním zdrojem textů a fotodokumentace potřebné k uspořádání almanachu.

Teprve poslední, třetí, patnáctileté období, se stalo dobou konečného pře-chodu na moderní školské zařízení v opravené budově školy s novou fasádou a novým internátem pro ubytované žáky a později i s moderní tělocvičnou přestavěnou z uhelného skladu kotelny dálkového vytápění na žamberském sídlišti.

Poslední třicetiletí nám již umožnilo, díky paní učitelce Mgr. Martincové, která pečlivě vede školní kroniku, získat dostatek textového a obrazového materiálu pro tvorbu almanachu. Redakce proto dnes už mohla poskytnout svým čtenářům dostatek dobových fotografií bezprostředně dokladujících oprávněnost tvrzení uvedených v textech almanachu. Chtěli jsme našim absolventům připomenout sice možná krušná, ale nesporně krásná léta mládí, prožitá jednak za zdmi žamberského zámku, ale také v nádherném prostředí zámeckého parku, v městě Žamberku a v jeho nejbližším okolí. Ani při sebevětší snaze se nám však nemohlo podařit dosáhnou toho, abyse každý náš absolvent dokázal najít na některé z fotografií umístěných na stránkách almanachu. Vždyť za těch uplynulých padesát let existence naší školy prošlo pod zámeckými portály se šlechtickými erby a vstupní zámeckou branou se svatým Floriánem více než 7000 vyučenců a absolventů studijních oborů.

Dnes od nich očekáváme, že spolu s námi zavzpomínají na svá učňovská nebo studentská léta a věříme, že i nadále budou ve svém okolí šířit dobré jméno naší školy.

Redakce almanachu