O B S A H

Úvodní stránka
Slovo úvodem
- ředitel SŠ OŘS Ing. Eduard Dvořák
K jubileu školy - Mgr. Karel Peška nebo Marie Málková-kraj-školství
                   - Mgr. Tomáš Kalous, starosta, město Žamberk
Žamberk - proměny – město, okolí, podhůří Orlických hor
Historie - zámek
               - – založení a postupný rozvoj
               - SOU – opravy a modernizace 
               - SOU OŘS – moderní současnost
Školní rok
- vzdělávací práce, mimoškolní výchova a další činnost,
- slavnostní zahájení školního roku – plán výchovné a vzdělávací činnosti,
- teoretické a praktické vyučování, mimoškolní výchova,
- modernizace, výpočetní technika, audio-video, cizí jazyky,
- vzdělávání dospělých a kursy,
- odborné exkurze, zájezdy, výstavy, soutěže, družební styky,
- zájmová, společenská a kulturní činnost, zájmové kroužky, soutěže,
- divadla, filmy, taneční kursy, módní přehlídky,
- tělesná a branná výchova a sport, sportovní týdny a soutěže,
- LVVZ, branná cvičení a kursy, CO, vycházky DM,
- veřejná činnost a brigády, zemědělské, chmel, park, lesy, Orlické hory,
- oslavy a mimořádné akce, 1.máj, Osvobození, MDŽ, Den učitelů,
- vánoční besídky, poslední zvonění, Dny otevřených dveří,
- akce ROH a SRPŠ,
- osobní výročí pracovníků,
- klasifikace, SOČ, závěrečné učňovské zkoušky a maturity,
- slavnostní ukončení školního roku, úspěchy, ocenění, kronika,
- činnost ekonomického úseku – THP, provoz, školní jídelna
Pracovníci školy a DM
- všichni ředitelé
- všichni vedoucí pracovníci, pedagogický sbor, učitelé, mistři, vychovatelé - všichni technicko-hospodářští a provozní pracovníci, pracovníci ŠJ
- současní vedoucí pracovníci, pedagogický sbor, učitelé a vychovatelé
- současní technicko-hospodářští a provozní pracovníci, pracovníci ŠJ
Žáci SOU
-
učební a studijní obory - původní, zrušené, současné - počty a grafy
- počty žáků a absolventů - podle školních roků a oborů
Vzpomínky
- pamětníci, učitelé, zaměstnanci, absolventi, žáci
Sponzoři a inzerce
- seznam sponzorů
- reklamy firem a inzerce - propagační materiály sponzorů a firem
Obsah
Poznámka redakce
Vydal
-
redakce, autoři, grafika, ilustrace, fotografie, náklad, tiskárna