Almanach

50 let Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku

Vydal: Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku
Podklady:
- kronika a fotoalba UŠ, SOU a SOU OŘS: Mgr. Ilona Martincová
- fotografie: Ing. Fabián, Mgr. Křečan, Ing. Stejskal, Ing. Jedlička
- hodnocení činnosti pracovních úseků školy: jmenovaní pracovníci
Autor jiným jménem neoznačených textů a grafická úprava:
Ing. Karel Jedlička
Jazyková úprava: PaedDr. Vladimír Kopal
Náklad: xxxxx výtisků
Rok vydání: 2006
Tisk: Grantis Ústí nad Orlicí