Image
oslavila 13. a 14. října 2006
Image

Jako nezbytný doplněk oslav byl vydán
Image

Jeho textové a grafické zpracování mi bylo koncem roku 2005 zadáno s předpokladem,
že pro mne, jako dlouholetého pedagoga školy a bývalého ředitele školy v letech 1975-1990,
bude zpracování tohoto tématu blízké a relativně snadné.
Návštěvníci stránek mnou pak byli během roku 2006 průběžně informováni o jeho postupné tvorbě.
Jeho výsledný necenzurovaný originál se stal obsahem současné podoby těchto stránek.
Protože při tvorbě většiny almanachů bývá tradičně dobrým zvykem prezentovat práci školy
v kontextu s životem města a objektů, v nichž je škola umístěna,
snažil jsem se jako autor převážné části textů a úprav grafiky a fotografií
věnovat pozornost nejen zachycení padesáti let existence a úspěšné práce školy,
ale i historie budovy zámku a spojení života školy s životem města Žamberka.
Moji dobrovolní nezávislí externí spolupracovníci a přátelé
(např. Doc.PhDr.František Musil, CSc.-HÚU HK, baron John.Marmaduke Parish,
nebo Ing.Vladimír Fabián-MÚ Žbk., Mgr.Vilém Křečan-ředitel ZŠ a další)
mi k tomuto účelu velmi ochotně poskytli řadu velmi kvalitních a cenných textů a fotografií.
Považuji proto za svou povinnost upozornit návštěvníky těchto stránek na to,
že ve vytištěném cenzurovaném Almanachu, který byl vydán k výročí školy,
jsou k jeho velké škodě a k mé nesmírné lítosti z důvodu omezení rozsahu právě tyto partie vypuštěny.
Těm bývalým žákům, kolegům a přátelům školy, kteří se stali návštěvníky těchto stránek
se omlouvám a doporučuji jim, aby pokud mají zájem,
si obsah zakoupeného Almanachu doplnili stažení obsahu těch pasáží z tohoto webu,
které v almanachu chybí a jsou k dispozici pouze v archivu školy.
Součástí těchto stránek je i oficiálně vydaná textová forma tištěného almanachu.

ing. Jedlička Karel, autor almanachu

Image